ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน สำหรับหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ ๕ (Digital Transformation Program DTP#5) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (DGA/67/0080)


18 Jan 67
16
1

DGA-67-0080 ประกาศแผน_AL

เลขที่โครงการ P67010013739
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
11 ครั้ง