ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๗ งานจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) บริเวณชั้น ๕-๖, ๑๑, ๑๖-๑๘ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์


27 Dec 66
33
1

DGA-67-0076 ประกาศแผน

เลขที่โครงการ P66120023140
งบประมาณ 20,433,900.00 บาท
17 ครั้ง