ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานจ้างบำรุงรักษาระบบและให้บริการระบบกลางทางกฎหมาย ระยะที่ ๑ และ ๒ ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0060)


10 Nov 66
16
1

DGA-67-0060 ประกาศแผน

เลขที่โครงการ P66110014716
งบประมาณ 2,333,500.00 บาท
5 ครั้ง