ประกาศสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาครัฐ ครั้งที่ 2 ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


14 Jun 66
27
1