ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์การศึกษาพอร์ทัลกลางเพื่อชาวต่างชาติ (One Platform for Foreigner)(DGA/64/0229)


5 ส.ค. 64
29
1

DGA-64-0229 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64087003068
งบประมาณ 3,500,000.00 บาท
6 ครั้ง