ผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2564


24 August 2564
8432

กรณีที่ท่านไม่สามารถ Login เข้าดูผลรายหน่วยงานได้ให้เข้าผ่านทาง Mozilla Firefox หรือ  Microsoft Edge (ยกเว้น Google Chrome) หรือสามารถเข้าได้ที่ลิงก์ https://dga-dashboard2564.idsearch.info/

เอกสารแนบ

1
2