ผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2563


16 ธันวาคม 2563
839

กรณีที่ท่านไม่สามารถ Login เข้าดูผลรายหน่วยงานได้ ให้เข้าที่ลิงก์ https://dga-dashboard2563.idsearch.info/

เอกสารแนบ

1
2
3