ผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2563


16 December 2563
1341

กรณีที่ท่านไม่สามารถ Login เข้าดูผลรายหน่วยงานได้ ให้เข้าที่ลิงก์ https://dga-dashboard2563.idsearch.info/

เอกสารแนบ

1
2
3