หลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ


8 October 2561
88

หลักสูตรทักษะด้านดิจิทัล

สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

เปิดลงทะเบียน 2 หลักสูตรพร้อมกัน

วันที่ 16 ตุลาคม 2561
สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 หลักสูตรต่อท่าน ที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของท่านมากที่สุด

หากท่านใดสมัครพร้อมกันทั้ง 2 หลักสูตร จะไม่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

เปิดรับสมัครจนถึงวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 61 เวลา 15.00 น. เท่านั้น

และจะปิดระบบ เพื่อนำรายชื่อที่สมัครส่งให้คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณา

และดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้รับทุน

เข้าร่วมการฝึกอบรมในวันที่ 24 ตุลาคม 61 เวลา 10.00 น.

โดยผู้ที่มีรายชื่อประกาศได้รับการคัดเลือก

จะต้องดำเนินการโทรศัพท์เพื่อ Confirm การเข้าร่วมโครงการฯ ต่อเจ้าหน้าที่ TDGA

ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 61 เวลา 11.00 น.

หากไม่โทร Confirm จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์โดยอัตโนมัติ

และจะดำเนินการประกาศรายชื่อลำดับสำรองต่อไป

ท่านสามารถตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ได้แล้ว
ประกาศรายชื่อ Update ณ วันที่ 24 ตุลาคม 61 เวลา 14.00 น.

1. หลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic)

(ซึ่งจะได้รับการพิจารณาก็ต่อเมื่อผู้ที่มีรายชื่อประกาศสละสิทธิ์เท่านั้น ทีมงานขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย)

2. หลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานทั่วไป (Other)

(ซึ่งจะได้รับการพิจารณาก็ต่อเมื่อผู้ที่มีรายชื่อประกาศสละสิทธิ์เท่านั้น ทีมงานขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย)

เอกสารแนบ

1
2
3

หลักสูตร Academic_early_edit2

5 ครั้ง
4
5
6
7
8
9
10
11
12

หลักสูตร Other_early_edit4

3 ครั้ง
13
14
15
16
17
18