เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลภาครัฐ (Chief Digital Officer for Management Level) ครั้งที่ 6 (อบรมวันที่ 25.08.61)


24 สิงหาคม 2561
16

เอกสารแนบ

1

Module6_Resources Management(25-08-2018)

0 ครั้ง