ภัยคุกคามไซเบอร์กับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่Cyber Threats in New Normal’


2 July 2563
643

LIVE TALK รับฟังไอเดียในการรับมือกับ ‘ภัยคุกคามไซเบอร์กับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ Cyber Threats in New Normal’ 

รับชมย้อนหลังที่

ที่ Facebook Youtube และ Twitter

DGA Thailand

จาก 2 ผู้เชี่ยวชาญในวงการ IT ดร.ปริญญา หอมเอนก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และ ดร.ธัชพล โปษยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

#ร่วมสร้างความเข้มแข็งต้านภัยไซเบอร์ไปพร้อมกับเรา#

ผู้โชคดีรับ Lucky draw สำหรับผู้ที่ทำแบบสอบถามประกาศผลที่

Facebook DGA Thailand

#ransomware #CyberThreats #NewNormal #TDGA #สพร #DGA

เอกสารแนบ

1
2