การบรรยายการสร้างความเข้าใจกรอบธรรมภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness)


1 June 2563
3028

การบรรยายการสร้างความเข้าใจกรอบธรรมภิบาลข้อมูล

(Data Governance Framework Awareness)

………………….

ถ่ายทอดสดวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ

1
2