การบรรยายการสร้างความเข้าใจกรอบธรรมภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness)


1 มิถุนายน 2563
1234

การบรรยายการสร้างความเข้าใจกรอบธรรมภิบาลข้อมูล

(Data Governance Framework Awareness)

………………….

ถ่ายทอดสดวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563