โครงการอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ


11 June 2561
355

โครงการอบรม

เพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ทีดีจีเอ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม

โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

(โปรด Click เลือกหลักสูตรที่ท่านประสงค์จะสมัครเข้าร่วมการอบรม)

1. หลักสูตรทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล (Click เพื่อไปหน้าลงทะเบียน)

  • อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน ทุกวันพุธ
  • ระหว่างวันที่ 4 กรฎาคม ถึง วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 (รวมจำนวน 3 วัน)
  • 2. หลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive Level) (Click เพื่อไปหน้าลงทะเบียน)

  • อบรมสัปดาห์ละ 2 วัน ทุกวันศุกร์และวันเสาร์
  • ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม ถึง วันที่ 8 กันยายน 2561 (รวมจำนวน 12 วัน)
  • 3. หลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลภาครัฐ (Chief Digital Officer for Management Level) (Click เพื่อไปหน้าลงทะเบียน)

  • อบรมสัปดาห์ละ 2 วัน ทุกวันศุกร์และวันเสาร์
  • ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม ถึง วันที่ 8 กันยายน 2561 (รวมจำนวน 12 วัน)