งานสัมมนา การประยุกต์ใช้ G-Chat เพื่อยกระดับการทำงานสู่รัฐบาลดิจิทัล


12 September 2559
117

*ขอสงวนสิทธิ์การเข้าฟังภายในห้องสัมมนา เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นี้จำนวน 200 ท่านแรกเท่านั้น*

สามารถติดตามช่วงเสวนาหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ G-Chat เพื่อยกระดับการทำงานสู่รัฐบาลดิจิทัล”ย้อนหลัง 
ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=cfEiExsz8K4

การลงทะเบียน

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากท่านมีข้อสงสัย และ/หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๑๒-๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๒ (นางสาวฐิติมา รัตนประกาย) อีเมล์ bda@ega.or.th

ลงทะเบียน: ปิดระบบลงทะเบียน​
ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด Click ที่นี่

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5