การประชุมรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง Government Cloud Security Standards


26 ตุลาคม 2558
14

 

ขณะนี้ปิดรับลงทะเบียนแล้วค่ะ

เอกสารแนบ

1
2

หลักการและเหตุผล

0 ครั้ง
3
4

กำหนดการ

0 ครั้ง
ป้ายกำกับ : Framework Cloud Security Standard cloud Security Standard