งานเปิดตัวโครงการ "GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน"


21 October 2558
39

งานเปิดตัวโครงการ "GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน"

วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ลงทะเบียน: กรอกข้อมูลการลงทะเบียนที่นี่ค่ะ

ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด Click ที่นี่

เอกสารแนบ

1
2