สัมมนา Open Data Towards Open Government


6 May 2558
170

Pic. Source: http://www.libreumbria.it/

 • Open Government Data คืออะไร ? 
 • ทำไมเราถึงต้องให้ความสำคัญกับการทำ open government data ? 
 • แล้วใครบ้างที่จะได้ประโยชน์จากการทำ Open Government Data นี้ ?  
 • รับชมวีดีโอด้านล่างนี้แล้ว  อย่าลืมมาร่วมเสวนากันในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นี้นะครับ

  กำหนดการสัมมนา

  เรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

  Open Data Towards Open Government

  วันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๔๕ น.

  ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสุโกศล ถนนศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพฯ

  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

  ลงทะเบียน

  ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.

  กล่าวรายงาน

  นางสาวนันทวัน  วงศ์ขจรกิตติ
      ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม
      สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

  ๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น.

  กล่าวเปิดงานสัมมนา

  ดร.ศักดิ์  เสกขุนทด

      ผู้อำนวยการ
      สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

  ๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.

  บรรยายเรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data)”

  ดร.ศักดิ์  เสกขุนทด

      ผู้อำนวยการ
      สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

  ๐๙.๔๕ – ๑๐.๔๕ น.

  บรรยายเรื่อง “Dimensions of Open Data Activities in Japan: Policy, Technology and Community”

  Professor Hideaki Takeda
       National Institute of Informatics, Japan

  ๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น.

  พักรับประทานอาหารว่าง

  ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

  บรรยายเรื่อง “"Potentials and Benefits of Linked Open Government Data"”

  Professor Soren Auer
       University of Bonn and Fraunhofer IAIS, Germany

  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

  รับประทานอาหารกลางวัน

  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

  เสวนา เรื่อง “The Power of Open Data”

  ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

  ดร.ภัทระ  เกียรติเสวี
       ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด

  นายไกลก้อง  ไวทยากร
       รองผู้อำนวยการ สถาบัน ChangeFusion
       (ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย)

  นายอาทิตย์  สุริยะวงศ์กุล
        นักวิจัย/กรรมการ  เครือข่ายพลเมืองเน็ต

  ดำเนินการเสวนาโดย

  ดร.ศักดิ์  เสกขุนทด
         ผู้อำนวยการ
         สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

  ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕

  พักรับประทานอาหารว่าง

  ๑๕.๑๕ – ๑๖.๓๐ น.

  เสวนา เรื่อง “Open Data Guidelines in Thailand”

  ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

  นางผุสดี หมู่พยัคฆ์
          ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
          ธนาคารแห่งประเทศไทย

  ดร. มารุต บูรณรัช
          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลิกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

  นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ
          วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์
          รองผู้อำนวยการ
          สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

  ดำเนินการเสวนาโดย

  นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ
          ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม
          สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

  ๑๖.๓๐ – ๑๖.๔๕ น.

  ถาม – ตอบ

  ๑๖.๔๕ น.

  ปิดการสัมมนา

   

  สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 พ.ย. 57  จำกัดผู้เข้าร่วมสัมมนาหน่วยงานละ 2 ท่าน 
  (เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก จึงขอสงวนสิทธิ์สำหรับหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น)

   

  หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  เอกสารแนบ

  1
  2

  Open Data Guidelines in Thailand

  4 ครั้ง
  3

  ega-takeda

  1 ครั้ง
  4

  OPEN DATA_Chanthima

  2 ครั้ง
  5

  Open Government Data_Dr.Sak

  2 ครั้ง
  6

  OpenData_Arthit

  2 ครั้ง
  7

  Opendata_Handbook_Thai

  4 ครั้ง
  8

  OpenDataHandbook

  2 ครั้ง
  9