การจัดประชุม Focus Group ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เพื่อกำหนดทิศทางแผนกลยุทธ์ 58 และแนวทางการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ของสรอ. ในอนาคตข้างหน้า


6 May 2558
246

การประชุม Focus Group ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)

เพื่อกำหนดทิศทางแผนกลยุทธ์ 58 และแนวทางการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ของสรอ. ในอนาคตข้างหน้า
วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 11.45 – 16.30 น
ณ ห้องปาริชาต ชั้น 3  โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพฯ

ท่านสามารถ download แบบสอบถาม เพื่อสอบ ถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อทิศทางการกำหนดแผนกลยุทธ์ สรอ.ปี 58 ตาม link ด้านล่างนี้ และนำติดตัวมาพร้อมกับการเข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ เพื่อรับของที่ระลึกจากทาง สรอ. คะ ทางทีมงานขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านสละเวลาอันมีค่าของท่านในการ ตอบแบบสอบถาม และนำกลับมาคืนให้แก่ทาง สรอ. ในวันที่จัดการประชุมฯ  ณ จุดลงทะเบียน มา ณ โอกาสนี้คะ

ลงทะเบียน : กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน
รายชื่อ : ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

เอกสารแนบ

1

แบบสอบถาม

11 ครั้ง
2
3