ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลพิจิตร


28 กุมภาพันธ์ 2565
8

รพ. พิจิตร จังหวัดพิจิตร