Q: สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ตั้งอยู่ที่ใด?


30 November 2563
15

A: ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ลิงก์แผนที่คลิก 👉 https://www.dga.or.th/dgamap/