25660511_มติคณะรัฐมนตรี แนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565


15 May 2566
1510

เอกสารแนบ

1
2

E-BOOK-Guidelines-for-Standard

125 ครั้ง
3

E-BOOK-Guidelines-for-Initial

84 ครั้ง