สรุป 7 โครงการหลักสำคัญเพื่อยกระดับการพัฒนาภาครัฐ สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของนานาประเทศ


11 February 2564
2267

สรุป 7 โครงการหลักสำคัญเพื่อยกระดับการพัฒนาภาครัฐ สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของนานาประเทศ

สนใจดาวน์โหลด (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา 

 

คลิก >> (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565

 

 

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<

 

เอกสารแนบ

1

DG final

24 ครั้ง