7 ประโยชน์ที่ทั้งภาครัฐและประชาชนจะได้รับ เมื่อมีพ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล


4 November 2563
1065

7 ประโยชน์ที่ทั้งภาครัฐและประชาชนจะได้รับ เมื่อมี พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล

อัปเดต พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล 2562 คลิก >> ผ่านแล้ว ร่าง พ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล 2562

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand