อยากรู้ที่ไหนเลิกสำเนาแล้ว


3 April 2562
821

มองหาป้ายยกเลิกขอสำเนาคุณหลวง ได้ที่เคาน์เตอร์ให้บริการประชาชนหน่วยงาน

ที่เลิกขอสำเนาเอกสารในการติดต่อราชการแล้วทุกแห่ง 

อยากรู้ที่ไหนยกเลิกสำเนาแล้วบ้าง โหลดเลย แอป CITIZENinfo

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dga.or.th/th/profile/2126/

เอกสารแนบ

1

img_6f65e93f499ce584191ad38dce205399

0 ครั้ง