แจ้งเตือนระวังอีเมลหลอกลวง (Phishing)


26 กุมภาพันธ์ 2562
1234

Phishing เป็นคำพ้องเสียงจากคำว่า Fishing หมายถึงการตกปลา ซึ่งเป็นกลวิธีที่ผู้โจมตีใช้ในการหลอกลวงผู้เสียหาย

ฟิชชิง เป็นคำที่ใช้เรียกเทคนิคการปลอมแปลงโดยใช้อีเมล หรือหน้าเว็บไซต์ปลอม ที่เหมือนว่าส่งมาจากหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันที่มีชื่อเสียง เพื่อหลอกล่อผู้เสียหายให้ได้มาซึ่งข้อมูล เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ เช่น ด้านการเงิน เป็นต้น

อ่านรายงานฉบับเต็ม  คลิ๊ก