แจ้งเตือนระวังอีเมลหลอกลวง (Phishing)


26 February 2562
3884

Phishing เป็นคำพ้องเสียงจากคำว่า Fishing หมายถึงการตกปลา ซึ่งเป็นกลวิธีที่ผู้โจมตีใช้ในการหลอกลวงผู้เสียหาย

ฟิชชิง เป็นคำที่ใช้เรียกเทคนิคการปลอมแปลงโดยใช้อีเมล หรือหน้าเว็บไซต์ปลอม ที่เหมือนว่าส่งมาจากหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันที่มีชื่อเสียง เพื่อหลอกล่อผู้เสียหายให้ได้มาซึ่งข้อมูล เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ เช่น ด้านการเงิน เป็นต้น

อ่านรายงานฉบับเต็ม  คลิ๊ก 

เอกสารแนบ

1
2

img_215308176c24ecf1c5e325605318275f

32 ครั้ง
3

img_f69fd86fe070b01d7380528bdfb49ba6

24 ครั้ง
4

img_35b172fed52e2639b66ed25323b6718a

38 ครั้ง
5

img_768d283cf0e59e52f6a3dc78339a03a5

26 ครั้ง