DGA เดินหน้ายกระดับงานบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ “ท้องถิ่นดิจิทัล” มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และระบบท้องถิ่นดิจิทัล” รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์ส่งเสริมทักษะและพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่


3 March 2566
195

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เดินหน้ายกระดับงานบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ “ท้องถิ่นดิจิทัล” โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ในงาน “พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และระบบท้องถิ่นดิจิทัล” รุ่นที่ 3 ซึ่งปัจจุบันรวมมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้วทั้งสิ้น 201 คน จาก อปท. จำนวน 33 หน่วยงาน โดยมี นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวต้อนรับพร้อมแสดงความยินดีที่ อปท. ทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมที่ศูนย์ส่งเสริมทักษะและพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง มั่นใจว่า อปท.ที่สำเร็จหลักสูตรฯ จะสามารถนำระบบท้องถิ่นดิจิทัลและองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารงาน และบริการประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด ในการนี้ นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตรฯ ด้วย ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมทักษะและพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่

ดร.สุพจน์ กล่าวถึงการเดินหน้าขับเคลื่อนท้องถิ่นดิจิทัลให้ฟังว่า DGA พร้อมอย่างยิ่งที่จะเป็นพี่เลี้ยง เป็นเพื่อน เป็นผู้ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ และเชื่อมต่อกับทุกภาคส่วน (Smart Connector) เพื่อก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล เพราะในฐานะคนทำงานภาครัฐ DGA อยากเห็น “ประเทศทันสมัย ชีวิตคนไทยก็ง่ายขึ้น” (Smart Nation Smart Life)

สำหรับพี่น้อง อปท. ที่สนใจระบบท้องถิ่นดิจิทัล ดูรายละเอียดได้ที่ 📍 https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/digital-government-platform/

👉 และโทรสอบถามเพิ่มเติมที่ DGA Contact Center ☎ 02-612-6060 หรือ แอดไลน์ @dgasupportlgo คลิก https://lin.ee/A5wVVys