เปิดผลงานเด่น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ประจำปี 2565


26 December 2565
687

1. Application ทางรัฐ

มีบริการภาครัฐจำนวน 81 บริการ
มียอดดาวน์โหลดใช้งาน 366,709 ครั้ง
ปริมาณการใช้งานผ่านระบบ 3,388,402 ครั้ง
จำนวนผู้ใช้งาน 160,851 ครั้ง
(ข้อมูล ณ 13 ธ.ค. 2565)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ 💁‍♂️ทางรัฐ.com

ดาวน์โหลดแอปฯ “ทางรัฐ” ได้ที่ 💁‍♂️ https://czp.dga.or.th/cportal/sdk/landing/index.html

2. bizportal.go.th เว็บไซต์ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ

มีบริการภาครัฐจำนวน 95 บริการ
มีผู้ประกอบการมาใช้บริการ 2,572 ราย หรือคิดเป็นปริมาณธุรกรรม 4,378 ครั้ง
มีบริการยื่นคำขอใหม่ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ต่ออายุ และยกเลิก ใบอนุญาตแบบออนไลน์ ให้บริการ 78 ใบอนุญาต ใน 25 ประเภทธุรกิจ

บริการฉับไว เว็บเดียวจบ ครบทุกเรื่อง คลิกเลย 💁‍♂️ https://bizportal.go.th/

3. ระบบท้องถิ่นดิจิทัล

มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคทั่วประเทศเข้ารับการอบรม 134 หน่วยงาน ติดตั้งและทดลองระบบท้องถิ่นดิจิทัล 77 หน่วยงาน 44 จังหวัด (ข้อมูล ณ 1 ธ.ค. 2565) มีหน่วยงาน อปท. ใช้งานระบบจริงจำนวน 20 หน่วยงาน 16 จังหวัด (ข้อมูล ณ 1 ธ.ค. 2565)

สนใจดูรายละเอียดและติดต่อขอรับบริการ คลิก 💁‍♂️ https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/digital-government-platform/

4. law.go.th เว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย

มีกฎหมายเข้าสู่ระบบเพื่อรับฟังความคิดเห็นและประเมินผลสัมฤทธิ์ จำนวน 301 ฉบับ จาก 83 หน่วยงาน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จำนวน 174,030 ครั้ง
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น จำนวน 62,749 ครั้ง

ระบบกลางทางกฎหมาย ⚖ เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางกฎหมาย ผ่านการให้ความคิดเห็นแก่หน่วยงานของรัฐได้ที่ 📍 https://law.go.th/

สำหรับหน่วยงานของรัฐ สามารถเข้าใช้งานเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ประกอบการจัดทำร่างกฎหมาย/ประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ที่ 📍 https://law.go.th/backend

5. ใบแสดงผลการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Transcript)

มีสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยที่พร้อมให้บริการ 39 แห่ง
และขยายผลร่วมกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง จำนวน 31 แห่ง
มีการผลิตเอกสารผู้จบการศึกษาประจำปีแล้ว จำนวน 468,802 ฉบับ
อบรมกระบวนการจัดทำ Digital Transcript ให้แก่มหาวิทยาลัย ภาครัฐ และภาคเอกชน 177 หน่วยงาน

สามารถตรวจสอบ Digital Transcript ว่าของจริงหรือไม่ ได้ที่ 💁‍♂️ https://edocvalidation.digitalgov.go.th/validate

ดูรายชื่อสถาบันการศึกษาและมหาลัย 39 แห่ง คลิก 💁‍♂️ https://www.facebook.com/DGAThailand/posts/4552893091446963

ดูรายชื่อหน่วยงานรัฐและเอกชนที่ทดสอบการใช้งานและพร้อมรับเอกสาร Digital Transcript ทั้ง 16 แห่ง 💁‍♂️ https://www.facebook.com/DGAThailand/posts/4556124394457166

6. Open Data

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ เว็บไซต์ data.go.th มีชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ 7,724 ชุดข้อมูล ผู้เข้าเยี่ยมชม 6,433,967 ครั้ง (ข้อมูลจาก Google Analytics)

สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล (DIGI) จัดกิจกรรมค่ายสานฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ (DIGI Data Camp 2022) มีผู้สนใจ 227 ทีม รวม 777 คน

ดาวน์โหลดชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ ได้ที่ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) คลิก 🙋‍♂️ https://data.go.th/

7. รางวัลรัฐบาลดิจิทัล 2565 (Digital Government Awards 2022)

ผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ 2565 มีหน่วยงานที่ตอบแบบสำรวจทั้งสิ้น 1,889 หน่วยงาน หรือ 97.62%
รางวัลรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานระดับกรม 10 รางวัล
รางวัลรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานระดับจังหวัด 5 รางวัล
รางวัลท้องถิ่นดิจิทัล 3 รางวัล

รับชม 🔴 LIVE ย้อนหลังและดูรายชื่อหน่วยงานที่รับรางวัล คลิก 💁‍♂️ https://dgawards.dga.or.th/

8. info.go.th เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จำนวน 488,549 ครั้ง
จำนวนผู้ใช้งาน 155,025 คน
(ข้อมูลจาก Google Analytics ณ วันที่ 13 ธ.ค. 2565)

จัดทำขึ้นเพื่อเป็น “ข้อมูลประชาชน” ที่รวบรวมข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูล ให้ประชาชนติดต่อราชการ ได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น 🙋‍♂️ เช็กก่อน พร้อมกว่า 👍 เว็บไซต์ 💁‍♂️ https://info.go.th/

9. สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA)

การพัฒนาบุคลากรภาครัฐมีผู้ผ่านอบรมการอบรม จำนวน 680,306 ราย ยอดสะสมปี 2557-2565 จำนวน 1,064,879 คน มีผู้บริหารที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารจำนวน 172 คน

สร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 62 แห่ง ประกอบด้วย สถาบันการศึกษา/ด้านการจัดฝึกอบรม 49 แห่ง


สถาบันฝึกอบรมภาครัฐ 6 แห่ง เครือข่ายเอกชน (Tech for Gov GenI) 8 แห่ง จำนวนหลักสูตรกลางพัฒนาร่วมกับเครือข่ายฯ 10 หลักสูตร
(ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2565)

อัปเดตหลักสูตรพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพิ่มเติมหรืออัปสกิลทักษะดิจิทัลผ่านบทเรียนออนไลน์ได้ฟรี! ที่ 💁‍♂️ https://tdga.dga.or.th/