นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รับเชิญบรรยายในหัวข้อ ‘พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565’ ผ่านออนไลน์ จัดโดย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย


9 December 2565
308

นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญบรรยายในหัวข้อ ‘พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565’ ผ่านออนไลน์ จัดโดย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ้เพื่อเล่าถึงแนวทางให้แก่สมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยทราบว่า ต้องเตรียมพร้อมและเตรียมตัวอย่างไร? เมื่อมีพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

ชม LIVE ย้อนหลังคลิก

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม คลิกที่นี่