DGA จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และผู้บริหารองค์การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย


19 September 2565
276

นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และผู้บริหารองค์การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย โดยมี นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย กล่าวเปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ณ เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย

ทั้งนี้ นายณัฐวัชร์ ได้กล่าวแนะนำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ต่อเนื่องด้วยการนำเสนอความสำเร็จจากโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ปี 2564 ของเทศบาลเมืองเลย โดย นายชวลิต จบดี รองปลัดเทศบาลเมืองเลย มาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์การใช้ระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เวอร์ชัน 1.0 ว่าช่วยให้สามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่รวดเร็วขึ้น สะดวกขึ้นได้อย่างไรบ้าง

พร้อมเสริมทัพด้วย นายอุสรา วิสารทานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาและบริหารโครงการ DGA มานำเสนอระบบท้องถิ่นดิจิทัล (Local Government) สำหรับเป็นเครื่องมือที่พร้อมให้องค์กรท้องถิ่นนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายๆ โดยหน่วยงานที่สนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/digital-government-platform/