พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐตามมาตรฐาน TH e-GIF ระหว่าง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


10 ตุลาคม 2561
1234

DGA MOU กับกระทรวงศึกษาโครงการ eCMS

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป. ศธ.) กระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐตามมาตรฐาน TH e-GIF ระหว่าง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของ สป. ศธ. เข้ากับระบบสารบรรณกลางของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ (e-CMS2.0)

โดยมีเป้าหมายที่จะขยายผลการเชื่อมโยงให้ครอบคลุมถึงหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ สป.ศธ. และหน่วยงานอื่นด้วย โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รวมทั้งได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน  เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น  1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1894348573968108

ป้ายกำกับ : มาตรฐาน TH e-GIF e-CMS2.0