พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐตามมาตรฐาน TH e-GIF ระหว่าง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


10 October 2561
1231

DGA MOU กับกระทรวงศึกษาโครงการ eCMS

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป. ศธ.) กระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐตามมาตรฐาน TH e-GIF ระหว่าง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของ สป. ศธ. เข้ากับระบบสารบรรณกลางของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ (e-CMS2.0)

โดยมีเป้าหมายที่จะขยายผลการเชื่อมโยงให้ครอบคลุมถึงหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ สป.ศธ. และหน่วยงานอื่นด้วย โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รวมทั้งได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน  เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น  1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1894348573968108

เอกสารแนบ

1

img_fee9d9a91f3ff70b35a3666367c7caa2

12 ครั้ง
2

img_551aa19094f62729dc12f2cf09c34c28

1 ครั้ง
3

img_9170ab08a481c642a26665feccea4d79

0 ครั้ง
4

img_18fb819ce5476c61e7b7e25fb6ed43bc

0 ครั้ง
5

img_aa3a02c8887c5152c2a3c42f9b59f730

0 ครั้ง
6

img_3a449b1170152e8cb06dffb604fdffcd

0 ครั้ง
7

img_37e71d2928bbefe7dcdf76ac9d8253e5

0 ครั้ง
8

img_34cb0baf873167d042ae8b6079b3af2a

0 ครั้ง
9

img_32d35b92c257568b232e11b91562d485

0 ครั้ง
10

img_21744ddd7ce23ebf95e5e166072a0dab

0 ครั้ง
11

img_405b63efd7368e74cd7f0bb401e31e3c

0 ครั้ง
12

img_e60954728e415a576c53cd2edee4983f

0 ครั้ง
13

img_5fe4803e5bb315ceaf9cbf3814da1c19

3 ครั้ง
ป้ายกำกับ : มาตรฐาน TH e-GIF e-CMS2.0