สัมมนา การนำเทคโนโลยี Block chain ประยุกต์ใช้ เพื่อการบูรณาการงานบริการภาครัฐของประเทศไทย


2 กรกฎาคม 2561
1234

Seminar blockchain

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดโครงการสัมมนาการนำเทคโนโลยี Block chain ประยุกต์ใช้เพื่อการบูรณาการงานบริการภาครัฐของประเทศไทย เพื่อการต่อยอดนวัตกรรมบริการของหน่วยงานภาครัฐ โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทางด้านสุขภาพมาใช้เป็นกรณีศึกษาผลกระทบทางด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี BlockChain เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ที่ https://www.dga.or.th/th/contentlist/931/12682/

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1750422918360675

เอกสารแนบ