สัมมนา การนำเทคโนโลยี Block chain ประยุกต์ใช้ เพื่อการบูรณาการงานบริการภาครัฐของประเทศไทย


2 July 2561
755

Seminar blockchain

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดโครงการสัมมนาการนำเทคโนโลยี Block chain ประยุกต์ใช้เพื่อการบูรณาการงานบริการภาครัฐของประเทศไทย เพื่อการต่อยอดนวัตกรรมบริการของหน่วยงานภาครัฐ โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทางด้านสุขภาพมาใช้เป็นกรณีศึกษาผลกระทบทางด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี BlockChain เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ที่ https://www.dga.or.th/th/contentlist/931/12682/

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1750422918360675

เอกสารแนบ

1

img_4a4fd19831581ccb683ee21d226f0e26

0 ครั้ง
2

img_22938422d619a34e5dd5b2f001b2b146

0 ครั้ง
3

img_f80def59f3fa4acf58bb0b79edb4bdb7

0 ครั้ง
4

img_148162a2335021b17e675e5ec34bde6d

0 ครั้ง
5

img_534e679ad1afe22424c9e072e387b679

0 ครั้ง
6

img_d0248a27da1066cb1416a84f718dd8d6

0 ครั้ง
7

img_8e46452ce0bd5a365882272a79d3048c

0 ครั้ง
8

img_c516b20f314eb12aa29a722f257d7c62

0 ครั้ง
9

img_475d9ca1ec21d7073a6cc9582798d02c

0 ครั้ง
10

img_79343e04f844f0de61020df1ad8819ba

0 ครั้ง
11

img_e62d960d849d4150d43a8683344664fe

0 ครั้ง
12

img_9e8b63215ee2b46f0c5eb67b8cdc858e

0 ครั้ง
13

img_2a503da70c5e5d318745e6221acb5cb2

0 ครั้ง
14

img_d754323073b4eb4d0f743790fc900dbf

0 ครั้ง
15

img_f6f370606e05c78a7e826282e9ee4228

0 ครั้ง
16

img_7281f64ec6efaae49071ac8f03c07263

0 ครั้ง
17

img_b395f0d0e83053f87889ac344025c89a

0 ครั้ง
18

img_44fa8c53543ec23c241b12720a08bf54

0 ครั้ง
19

img_9ba46d19055f02ce913b739ad864ca40

0 ครั้ง
20

img_f38a17dc925d3807ad1446a94fec4c9a

0 ครั้ง
21

img_22fc855e3c9ff6d7c170c34d3f530108

0 ครั้ง
22

img_e2c1bd013766c899efd1ad603fa68f95

0 ครั้ง
23

img_e2c195f56bb9fbc22a611967b0d18a1d

0 ครั้ง
24

img_17dcffd3f92dbd351ff166e97394b4e8

0 ครั้ง
25

img_e41b828bcb888f2ec7d346db2343df47

0 ครั้ง
26

img_2d73d5fd122e9bfcb092e6621177abfb

0 ครั้ง
27

img_42f27069ba58163459a59aee22959338

0 ครั้ง
28

img_4315793ca46ce1b47a51258a03fee722

0 ครั้ง
29

img_c62ed964aed4c971c3761a124833f191

0 ครั้ง