ขนาดอักษร |
TH EN

โครงการสัมมนา การนำเทคโนโลยี Block chain ประยุกต์ใช้ เพื่อการบูรณาการงานบริการภาครัฐของประเทศไทย

29 มิถุนายน 2561 04:55:14
8242
วันที่ : 29 มิถุนายน 2561 04:55:14 | 8242 อ่าน

โครงการสัมมนา การนำเทคโนโลยี Block chain ประยุกต์ใช้

เพื่อการบูรณาการงานบริการภาครัฐของประเทศไทย

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น.

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

-----------------------------------------------------------

 

ปิดรับลงทะเบียน

 

(รับจำนวนจำกัดและปิดรับลงทะเบียน วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 12:00 น.)

 

หลักการและเหตุผล

       ดำเนินการศึกษาและพัฒนาระบบงานต้นแบบในการนำเทคโนโลยี BlockChain เพื่อการต่อยอดนวัตกรรมบริการของหน่วยงานภาครัฐ โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทางด้านสุขภาพมาใช้เป็นกรณีศึกษาผลกระทบทางด้านต่าง ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี BlockChain ด้วยเหตุผลความจำเป็นข้างต้น ส่วนงานต้นแบบนวัตกรรม จึงจัดจ้างพัฒนาโปรแกรมเพื่อพัฒนาต้นแบบ BlockChain ระบบงานและข้อมูลทางด้านสุขภาพ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยี BlockChain ต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
  1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการนำเทคโนโลยี BlockChain มาให้บริการรูปแบบ Smart Contract
  2. เพื่อจัดทำระบบต้นแบบการให้บริการ BlockChain  ด้านสุขภาพในรูปแบบ Smart Contract
  3. เพื่อศึกษาข้อจำกัดต่างๆเกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยี BlockChain มาใช้งานในด้านต่าง ของหน่วยงานรัฐ

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

02-612-6000 ต่อ 7205 (คุณสมมนัส)

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 29 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 508 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 495 ครั้ง
540 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 457 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 462 ครั้ง
14 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 470 ครั้ง
937 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 472 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 453 ครั้ง
575 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 562 ครั้ง
654 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER