นายกฯ เดินเครื่องพัฒนาราชการไทย ย้ำคนยุคใหม่ต้องเชี่ยวชาญไอที พร้อมตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA


29 July 2559
2477

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy) และเปิดการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 3 พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "นโยบายการเตรียมความพร้อมของบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับการก้าวไปสู่ Digital Thailand และเป็นสักขีพยานพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และหน่วยงานพันธมิตร ทั้งในและต่างประเทศ ยกระดับศักยภาพบุคลากร ภาครัฐด้านดิจิทัล  เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง Lotus Suite 5 – 7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

โดยจากนี้ไป Thailand Digital Government Academy จะเป็นแกนหลัก เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ที่บุคลากรภาครัฐทุกระดับต้องผ่านการอบรมจากสถาบันนี้ด้วยหลักสูตรที่เหมาะสมกับความสามารถทางด้านติจิทัลในแต่ละระดับ หรือ Digital Literacy ของแต่ละบุคคล 

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้จาก  ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดตัว Thailand Digital Government Academy

เกี่ยวกับ TDGA เอกสารข้อมูลสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1071437936259180

เอกสารแนบ

1
2