การประชุมหารือเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจำแนกประเภทข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับศูนย์ข้อมูลภาครัฐ


17 July 2558
3201

การประชุมหารือเชิงปฏิบัติการ

เรื่องการจำแนกประเภทข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับศูนย์ข้อมูลภาครัฐและ

การติดตามข้อมูลจากแบบสำรวจข้อมูลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ

เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

—————————————————————————

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

 • แบบสำรวจการจำแนกประเภทข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับศูนย์ข้อมูลภาครัฐ
 • กำหนดการ
 • เอกสารแนบ

  1
  2

  กำหนดการ

  486 ครั้ง