แอปฯ ทางรัฐเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมบริการหน่วยงานรัฐให้บริการประชาชนทุกช่วงวัย ณ จุดเดียว ได้ทุกที่ ทุกเวลา


29 December 2564
1893

แอปฯ ทางรัฐ

แอปพลิเคชันทางรัฐ เป็นศูนย์กลางที่รวบรวมบริการหน่วยงานรัฐเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัย  สามารถเข้าถึงบริการในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ ช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก และหน่วยงานรัฐยังสามารถเชื่อมข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
จากความร่วมมือที่สำคัญนี้ นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงบทบาทของสำนักงาน ก.พ.ร. ให้ฟังว่า สำนักงานฯ ได้สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ในการปรับกระบวนการ และระบบการทำงานที่มีขั้นตอนคล้ายๆ กันให้เป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการอนุมัติ อนุญาตลง ซึ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบราชการนอกจากจะช่วยลดต้นทุนในการใช้จำนวนคนลงแล้ว เมื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ในการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลก็จะกลายเป็นฐานข้อมูลสำหรับออกแบบการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ซึ่งแอปพลิเคชันทางรัฐนี้ก็เป็นศูนย์รวมงานบริการประชาชนที่นำมารวมไว้ให้จุดเดียว เพียงจำชื่อชื่อแอปฯ ทางรัฐ ชื่อเดียวก็สามารถเข้าถึงบริการรัฐได้แล้ว
 
ด้าน นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประโยชน์ของแอปฯ ทางรัฐว่า เป็นประโยชน์กับหน่วยงานรัฐเป็นอย่างมาก จากที่เดิมประชาชนต้องเดินทางมาที่หน่วยงาน มาเข้าคิวเพื่อใช้บริการ เมื่อให้ประชาชนสามารถใช้งานผ่านแอปฯ ได้ก็จะช่วยลดงานของเจ้าหน้าที่ลงสามารถใช้เวลาไปพัฒนาต่อยอดงานด้านอื่นๆ ของสำนักงานต่อไปได้
 
DGA จึงขอเชิญชวนทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมพัฒนาแอปฯ ทางรัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงทุกบริการของหน่วยงานรัฐได้ในช่องทางเดียว โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ DGA Contact Center ☎ 026126060
 
ใครยังไม่มีติดมือถือไว้โหลดเลย 📌 https://czp.dga.or.th/cportal/sdk/landing/index.html