‘แอปพลิเคชันทางรัฐ’ ทางลัด ติดต่อรัฐ ผ่านแอปพลิเคชันเดียว ช่องทางเดียว ด้วยบัญชีเดียว


24 November 2564
3580

“ระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนเพื่อการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร หรือ Citizen Portal” 🤳 เป็นบริการดิจิทัลของภาครัฐรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยยกระดับการให้บริการประชาชน 👪 ทุกช่วงวัยได้สะดวก รวดเร็วขึ้น จากความร่วมมือของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และ สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ได้ผนึกกำลังนำบริการสำคัญของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เชื่อมโยงบริการมาอยู่ใน ‘แอปพลิเคชันทางรัฐ’ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการผ่าน Citizen Portal ได้อย่างเบ็ดเสร็จ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของประชาชนในทุกช่วงวัยได้ทั้งครอบครัว สามารถ “รู้ ยื่น จ่าย รับ” ได้ในที่เดียว

📲 เพียงดาวน์โหลด แอปพลิเคชันทางรัฐ เพื่อเป็นทางลัด ติดต่อรัฐ ผ่านแอปพลิเคชันเดียว ช่องทางเดียว ด้วยบัญชีเดียว

คลิกดาวน์โหลด 📍 https://czp.dga.or.th/cportal/sdk/landing/index.html

อ่านข่อมูลเพิ่มเติมคลิก 👉 https://www.dga.or.th/our-services/one-stop-service/citizenportal/