DGA ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะยกระดับการให้บริการปชช.สู่ท้องถิ่นดิจิทัล


16 April 2564
862

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ จัดอบรม ‘ระบบการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล’ ให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อเดินหน้ายกระดับสู่ ‘ท้องถิ่นดิจิทัล’ โดยมี นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม พ.ศ. 2564

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า เทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในฐานะที่เป็น ‘ต้นแบบท้องถิ่นดิจิทัล’ ซึ่งสามารถสร้างระบบเทคโนโลยีดิจิทัลขึ้นมาเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาการบริหารจัดการของเมืองได้ DGA จึงนำ solution นี้ไปแนะนำให้กับ เทศบาลเมือง อบต. อบจ. นำไปใช้โดยขยายไปพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

โดยมี นางสาวอังคณา ปริยสิริ รองปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ เป็นวิทยากรในการ Work Shop ให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองใช้งานระบบต่าง ๆ ให้สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้จริง