เอกสารประกอบการบรรยาย Transforming towards Digital Government ในงาน Digital Thailand 2016


27 พฤษภาคม 2559
1963

เอกสารแนบ

1

Next Generation Government_Digital Thailand 2016 Dr.Sak

594 ครั้ง
ป้ายกำกับ : government EGA digital thailand 2016 Next Generation Dr.Sak.