ขนาดอักษร |
TH EN

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

30 กรกฎาคม 2563 03:23:27
249
วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 03:23:27 | 249 อ่าน

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework)
สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องจัดเตรียมมา

 

    1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาด้วยทุกครั้งในวันฝึกอบรม หน่วยงานละ 1 เครื่อง
    2. เตรียมชุดข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
       2.1 ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหลักของหน่วยงานอย่างน้อย 3 ชุด และต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล 1 ชุด
       2.2 ชุดข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลทางหน่วยงานต้องรับผิดชอบไม่นำข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้หรือข้อมูลส่วนบุคคล
           ที่มีความอ่อนไหว มาในการอบรม เช่น หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อและนามสกุล กรุ๊ปเลือด ศาสนา เป็นต้น
       2.3 ชุดข้อมูลที่เตรียมมาต้องอยู่ในรูปแบบกระดาษหรือเอกสาร Microsoft Excel หรือ CSV

 

  ลงทะเบียนเข้าร่วมคลิก 

 

หมายเหตุ
   สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้รับหนังสือเชิญเท่านั้น

   ค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER