ขนาดอักษร |
TH EN

โครงการอบรม “การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ (DGF : Data Governance Framework)" จำนวน 5 รุ่น สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

16 กันยายน 2562 03:55:05
5509
วันที่ : 16 กันยายน 2562 03:55:05 | 5509 อ่าน

โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ

(DGF : Data Governance Framework)จำนวน 5 รุ่น สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

 

********* ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญเท่านั้น ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญแต่ละรุ่นตามไฟล์แนบด้านล่าง *********


 

คลิกลงทะเบียนอบรมรุ่นที่ 4 ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 

 

***ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.***

 

 

กำหนดการและผู้เข้าร่วมอบรม 

กำหนดการอบรมรุ่นที่ 4 เดือนตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ

วันอบรมเชิงปฏิบัติการ เวลา 09.00-16.00 น. (เต็มวัน)

Day 1 :   วันศุกร์ที่ 11 เดือนตุลาคม 2562 ณ ห้อง Jubilee Ballroom ชั้น 11

Day 2 :  วันศุกร์ที่ 18 เดือนตุลาคม 2562 ณ ห้อง Kensington Ballroom ชั้น 5

Day 3 :  วันศุกร์ที่ 25 เดือนตุลาคม 2562 ณ ห้อง Kensington Ballroom ชั้น 5

 

หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละหน่วยงานที่ได้รับหนังสือ/สิทธิ์ให้เข้าร่วมการอบรม ต้องเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับการฝึกอบรมด้วยตนเอง 

หน่วยงานละ 1 เครื่อง โดยโปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการอบรมโปรแกรม ได้แก่  Microsoft word, Microsoft excel, Microsoft PowerPoint, Adobe Acrobat (pdf)

 

วันนำเสนอผลงาน (ครึ่งวัน)

วันอังคารที่ 24 เดือนธันวาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. (ครึ่งวัน)

ผู้เข้าร่วมวันนำเสนอผลงาน (ครึ่งวัน)

1) ผู้บริหารส่วนราชการที่ดูแลงานยุทธศาสตร์องค์กร หรือผู้บริหารที่ดูแลแผนยุทธศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ท่าน เช่น ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (CIO) หรือ ผู้บริหารข้อมูลระดับสูงภาครัฐ (CDO) หรือ ผู้อำนวยการสำนัก/ฝ่ายด้านยุทธศาสตร์ หรือผู้บริหารระดับสูงที่สนใจในหลักสูตร 

2) ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในแต่ละหน่วยงาน ทั้ง 5 รุ่น

หมายเหตุ : กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กราบขออภัยมา ณ ที่นี้

 


 

คลิกประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเข้าร่วมการฝึกอบรมรุ่นที่ 3

ขอความกรุณาให้ท่านมีรายชื่อได้รับการเข้าร่วมฝึกอบรมโทรศัพท์ยืนยันการเข้าร่วมการฝึกอบรม ภายในวันที่ 12 กันยายน 62 เวลา 14.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์โดยอัตโนมัติ

 

กำหนดการและผู้เข้าร่วมอบรม 

กำหนดการอบรมรุ่นที่ 3 เดือนกันยายน 2562 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ

วันอบรมเชิงปฏิบัติการ เวลา 09.00-16.00 น. (เต็มวัน)

Day 1 :  วันศุกร์ที่  13 เดือนกันยายน 2562 ณ ห้อง Jubilee Ballroom ชั้น 11

Day 2 :  วันศุกร์ที่ 20 เดือนกันยายน 2562 ณ ห้อง Kensington Ballroom ชั้น 5

Day 3 :  วันศุกร์ที่ 27 เดือนกันยายน 2562 ณ ห้อง Jubilee Ballroom ชั้น 11

 

หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละหน่วยงานที่ได้รับหนังสือ/สิทธิ์ให้เข้าร่วมการอบรม ต้องเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับการฝึกอบรมด้วยตนเอง

หน่วยงานละ 1 เครื่อง

โดยโปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการอบรมโปรแกรม ได้แก่  Microsoft word, Microsoft excel, Microsoft PowerPoint, Adobe Acrobat (pdf)

 

วันนำเสนอผลงาน (ครึ่งวัน)

วันอังคารที่ 24 เดือนธันวาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. (ครึ่งวัน)

ผู้เข้าร่วมวันนำเสนอผลงาน (ครึ่งวัน)

1) ผู้บริหารส่วนราชการที่ดูแลงานยุทธศาสตร์องค์กร หรือผู้บริหารที่ดูแลแผนยุทธศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ท่าน เช่น ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (CIO) หรือ ผู้บริหารข้อมูลระดับสูงภาครัฐ (CDO) หรือ ผู้อำนวยการสำนัก/ฝ่ายด้านยุทธศาสตร์ หรือผู้บริหารระดับสูงที่สนใจในหลักสูตร 

2) ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในแต่ละหน่วยงาน ทั้ง 5 รุ่น

หมายเหตุ : กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กราบขออภัยมา ณ ที่นี้

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 12 กันยายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 45 ครั้ง
256 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 13 กันยายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 26 ครั้ง
101 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 11 กันยายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 94 ครั้ง
706 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 13 กันยายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 63 ครั้ง
110 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 12 กันยายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 83 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 11 กันยายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 85 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 กรกฎาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 147 ครั้ง
124 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER