ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

High Value Datasets (ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง) ชุดที่ 4

7 กันยายน 2561 06:41:16
1261
วันที่ : 7 กันยายน 2561 06:41:16 | 1261 อ่าน

"High Value Datasets" ชุดที่ 4
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ซึ่งก็คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งในมุมผู้ให้ข้อมูลและมุมของผู้นำข้อมูลไปใช้ ประกอบไปด้วยชุดข้อมูลของ

- รายงานทะเบียนวัด (แยกรายจังหวัด)
- รายชื่อที่ทำการ / หน่วยงานของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
- ตำแหน่งงานว่าง จำแนกตามอุตสาหกรรม และวุฒิการศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ปี 2559
- การจัดหางานในประเทศ จำแนกตามจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร ปี 2559
- ข้อมูลศูนย์พักพิงรายจังหวัด

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล High Value Datasets ได้ที่ https://data.go.th

Thumbnail 
รูปภาพประกอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER