ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

อีจีเอ หารือผู้แทนภาครัฐ สรุปแนวทางระบบห้องประชุมระยะไกลเสมือนจริง

19 พฤษภาคม 2558 02:58:14
1316
วันที่ : 19 พฤษภาคม 2558 02:58:14 | 1316 อ่าน

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) จัดประชุมสัมภาษณ์กลุ่มย่อย (Focus group) การให้บริการระบบห้องประชุมระยะไกลเสมือนจริง (Telepresence) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานระบบห้องประชุมระยะไกลเสมือนจริงให้แก่หน่วย งานต่างๆ 

 
การจัดประชุมสัมภาษณ์กลุ่มย่อยนี้เป็นการนำเสนอถึงระบบห้องประชุมระยะไกล เสมือนจริง และแนวทางในการให้บริการของ EGA โดยรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อม ความต้องการ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการบริการ ทำให้ EGA ทราบความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความต้องการที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบการให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป โดยมี ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้  ณ  ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖  
 
สำหรับการประชุมสัมภาษณ์กลุ่มย่อยดังกล่าว เป็นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๖ หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงบประมาณ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สํานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เป็นต้น
 
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER