ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

TDGA by DGA จัดพิธีเปิดหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (e-GCEO#7)

21 สิงหาคม 2563 11:47:43
221
วันที่ : 21 สิงหาคม 2563 11:47:43 | 221 อ่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ได้จัดพิธีเปิดหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (e-GCEO#7) ขึ้นระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยมี นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานความเป็นมาของหลักสูตรและแสดงความยินดีที่หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารระดับสูงที่เห็นความสำคัญของการยกระดับทักษะดิจิทัล พร้อมแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจในการนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการฝึกอบรมไปใช้ในการกำหนดนโยบายองค์กรเพื่อยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถติดตามและอัปเดตหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลได้ที่เว็บไซต์ https://tdga.dga.or.th/index.php/th/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER