ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

DGA ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้าเยี่ยมชมดูงาน

13 กรกฎาคม 2563 06:48:10
237
วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 06:48:10 | 237 อ่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA มีความยินดีต้อนรับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ สพร. เนื่องจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรให่มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเข้ามาศึกษาดูงานที่ สพร.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในหัวข้อ บทบาทภารกิจ การให้บริการ และแผนการดำเนินงานของ DGA ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล และธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดยมี นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER