ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

TDGA เร่งอัปเดตทักษะดิจิทัลบุคคลากรภาครัฐหนุนเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล ด้วยหลักสูตร DTP

4 กันยายน 2562 04:37:29
140
วันที่ : 4 กันยายน 2562 04:37:29 | 140 อ่าน

 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของ โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดอบรม “หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation Program: DTP)” ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนการขับเคลื่อนภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ ด้วยการเสริมสร้างแนวคิดด้านการสร้างต้นแบบฉบับร่าง ทดสอบและสำรวจการยอมรับบริการ (Prototype and Public Testing) โดย คุณเวทสุธี เหล่าตระกูล ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท ทรู ทรี เปอร์สเปกทีพ จำกัด และในช่วงบ่ายมี Workshop อย่างต่อเนื่อง เพื่ออัปเดตทักษะดิจิทัลบุคลากรภาครัฐแก่ผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 34 หน่วยงาน

 

 

 

 

 

สำหรับหลักสูตร DTP นี้ มีการจัดอบรมทั้งหมด 15 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 12 ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้นำเสนอแนวคิด ทักษะ และสิ่งที่ควรใช้ในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการตั้งแต่เริ่มคิดจนถึงการติดตามผลิตภัณฑ์และบริการที่ออกสู่ตลาด ด้วยกิจกรรม work shop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจผลิตภัณฑ์หรือบริการของหน่วยงานตนเองมากยิ่งขึ้น และสามารถสร้างสรรค์ไอเดียต้นแบบได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER