ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

TDGA จัดอบรม e-GEP#9 ครั้งที่ 12 พร้อมพาดูงานที่ Microsoft Thailand

13 สิงหาคม 2562 03:50:40
306
วันที่ : 13 สิงหาคม 2562 03:50:40 | 306 อ่าน

 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของ โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 9 หรือ e-GEP#9 ซึ่งมีการจัดฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 15 ครั้ง สำหรับครั้งที่ 12 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงเช้าได้รับเกียรติจากคุณสมคิด จิรานันตรัตน์ อดีตประธานกสิกรบิซิเนส-เทคโนโลยีกรุ๊ป (KBTG) และ ดร.วรพล จิตตมาศ มาบรรยายในหัวข้อนวัตกรรมการออกแบบบริการ (Innovation and Service Design) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถออกแบบบริการให้ตอบสนองต่อพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับช่วงบ่ายเป็นการเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท Microsoft Thailand โดยมีเนื้อหาการเข้าศึกษาดูงานครอบคลุมเรื่องการขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัลตามแนวทางของนโยบาย Thailand 4.0 รวมถึงกรณีศึกษาด้านนวัตกรรมและบริการของ Microsoft

 

 

 

 

 

 

 

โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทั้งความรู้และตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาบริการของหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อไป

 

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER