ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โดยโครงการ นักบริหารการเปลี่ยนแปลง 4.0 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการจัดการระบบและประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องมือ Big Data & Analytics และการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

21 มิถุนายน 2561 09:30:31
948
วันที่ : 21 มิถุนายน 2561 09:30:31 | 948 อ่าน

 

NIDA Visited

 

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โดยโครงการ นักบริหารการเปลี่ยนแปลง 4.0 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการจัดการระบบและประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องมือ Big Data & Analytics และการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA  โดยมีนางเรขา ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลางเป็นตัวแทน DGA ในการต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานฯ 

ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ การจัดการระบบและการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยนายเมฆินทร์ วรศาสตร์ วิศวกรอาวุโส ส่วนต้นแบบนวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรม และต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ การนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้งานในองค์กร (Data Governance) โดยนางสาวอัญชลี โพธิ์อ่อน ผู้จัดการส่วนพัฒนาองค์กร ฝ่ายบริหารกลาง  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม วิภาวดี ชั้น 18 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 


ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1733533276716306

Thumbnail 
รูปภาพประกอบ
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER