ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

DGA จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....

19 มิถุนายน 2561 04:41:53
802
วันที่ : 19 มิถุนายน 2561 04:41:53 | 802 อ่าน

 

DG Act 2018

 

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ DGA ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... เพื่อนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ ไปประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป  ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างล้นหลามจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่สนใจ  

 

ทั้งนี้การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....  ยังเปิดให้ทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่  https://www.dga.or.th/th/contentlist/2106/12651/  จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561  

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1730215950381372

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER