ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

กองทัพอากาศ เยี่ยมชมดูงาน อีจีเอ

20 กุมภาพันธ์ 2558 09:03:20
1043
วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2558 09:03:20 | 1043 อ่าน

 

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร นำโดย นาวาอากาศเอก ชวาลา ราชวงศ์ รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ จาก กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม และนายทหารที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุ่นที่ ๒ จำนวน ๓๐ นาย ที่เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการภาครัฐ” ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) เรื่อง “e-Government by EGA” เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ 
 
การมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศกองทัพอากาศ ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปบทบาทภารกิจของ EGA รวมทั้งแนวโน้มและทิศทางของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคลาวด์ จิน มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับบุคลากรของกองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหมต่อไป
 
สำหรับการศึกษาดูงานดังกล่าว มีการชมวีดิทัศน์ “บริการสำหรับหน่วยงานภาครัฐของ อีจีเอ” และ แนะนำ “บทบาทภารกิจ การให้บริการ รวมถึงแผนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA)” โดย นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ และบรรยาย เรื่อง “การให้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN)” และ “การให้บริการและการขอใช้บริการคลาวด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐของ  (EGA) (Government Cloud Service by EGA)” โดย คุณนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติการ และ บรรยาย เรื่อง “การให้บริการมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)” โดย คุณวารุณี เรืองกิจวณิชกุล ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ธุรกิจ ส่วนพัฒนามาตรฐานระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 
กองทัพอากาศ , เยี่ยมชม , ดูงาน , อีจีเอ
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER