ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

การประชุมแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 3 "การแพทย์ฉุกเฉินดิจิทัลสู่การพัฒนานครอัจฉริยะ"

1 กุมภาพันธ์ 2561 10:54:33
968
วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2561 10:54:33 | 968 อ่าน

 

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมเป็นวิทยากรอภิปราย เรื่อง "นโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับงานการแพทย์ฉุกเฉินดิจิทัลสู่การพัฒนานครอัจริยะ" พร้อมกับวิทยากรอีก 4 ท่าน ได้แก่ 
นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย, นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นายนิพนธ์ บุญญามณี กรรมการการแพทย์ฉุกเฉินและนายก อบจ.สงขลา และ รอ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ดำเนินรายการโดย ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิรินำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ในการประชุมแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 3 "การแพทย์ฉุกเฉินดิจิทัลสู่การพัฒนานครอัจฉริยะ" (Digital EMS toward Smart City Development) ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 1-3 มีนาคม 2560

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1265881403481498

Thumbnail 
รูปภาพประกอบ
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER