ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

EGA จัดสัมมนา “Thailand Digital Government Academy & Learning Services Anywhere Anytime

1 กุมภาพันธ์ 2561 11:43:04
1213
วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2561 11:43:04 | 1213 อ่าน

 

EGA จัดสัมมนา “Thailand Digital Government Academy & Learning Services Anywhere Anytime” ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล นำประเทศไทยไปสู่ Digital Thailand


สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ (TGDA) หน่วยงานภายใต้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงานสัมมนา “Thailand Digital Government Academy & Learning Services Anywhere Anytime” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านรัฐบาลดิจิทัลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่มช่องทางการสื่อสารด้านรัฐบาลดิจิทัลให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและสามารถเพิ่มจำนวนผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งเพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้เรียน สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในลำดับต่อไปอย่างยั่งยืน โดยมี นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง Function 11 ชั้น 11 โรงแรม สยามแอทสยาม กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐ เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้กว่า 50 ท่าน

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1252737834795855

Thumbnail 
รูปภาพประกอบ
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER